Home / Disclaimer
Disclaimer
Gebruiksvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden voor gebruik ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze website ("Website") van het Koninklijk Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR en de programma's, aanbevelingen en andere informatie ("Informatie") op of middels deze website. De Informatie wordt alleen verstrekt ten behoeve van algemene informatievoorziening.

Indien bij de Informatie een versie (van gegevens) wordt vermeld, dan kan die Informatie uitsluitend met die versie(s) gebruikt worden. Het gebruik van de Informatie alsmede de interpretatie van eventueel daarmee gegenereerde uitkomsten zijn voor risico van de gebruiker. NLR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Informatie zonder hierover vooraf te communiceren.

NLR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de Website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website (of een andere informatiebron) waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie op of via een website (of een andere informatiebron) die naar de Website verwijst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van NLR.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, daaronder begrepen geschillen aangaande het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright 2022 Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR